Go to main content

Cyfrifiannell oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Eich manylion

Darganfyddwch oedran eich Pensiwn y Wladwriaeth drwy roi eich rhyw a dyddiad geni isod.

A ydych yn wryw neu fenyw?
Fy nyddiad geni

Newidiadau i oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Bydd cyfrifiannell oedran Pensiwn y Wladwriaeth yn dweud wrthych pa bryd fyddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth o dan y gyfraith bresennol. Mae'r gyfraith bresennol eisioes yn darparu i oedran Pensiwn y Wladwriaeth gynyddu i:

  • 67 rhwng 2034 a 2036
  • 68 rhwng 2044 a 2046

Fodd bynnag, cyhoeddodd y llywodraeth ar 29 Tachwedd 2011 fod oedran Pensiwn y Wladwriaeth nawr yn cynyddu i 67 rhwng 2026 a 2028. Nid yw'r newid hwn yn gyfraith eto a bydd angen cymeradwyaeth y Senedd. Nid yw cyfrifianell Pensiwn y Wladwriaeth yn cymryd i ystyriaeth y cyhoeddiad diweddar i ddod â'r cynnydd ymlaen i 67.

Mae'r Llywodraeth yn ystyried hefyd sut i wneud yn siŵr fod oedran Pensiwn y Wladwriaeth yn cadw mewn cam â chynyddiadau mewn disgwyliad oes. Bydd y llywodraeth yn dod â chynigion ymlaen cyn bo hir.

Bydd cyfrifianell Pensiwn y Wladwriaeth yn dweud wrthych pa bryd fyddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth o dan y gyfraith bresennol. Nid yw'n cymryd i ysyriaeth y cyhoeddiad diweddar i ddod â'r cynnydd ymlaen i 67.

   

Gwasanaeth wedi'i ddarparu gan

Y Gwasanaeth Pensiwn

Service provided by The Pension Service:  

Published: 2009/01/09 16:20:37 GMT

© The Pension Service

Link to Directgov homepage

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle